Arkitektens egna ord

Arkitektens egna ord

Vår vision var att skapa moderna lägenheter med villakänsla som knyter an till Djursholms villastad. Här kan man själv välja graden av sociala kontakter genom att kunna vistas i olika typer av ute- och innerum. Vi ville se till att tillvarata tomtens unika karaktär med mycket grönska i söder och de för platsen karaktäristiska stora ekarna i norr. Genom att placera husen kring en privat trädgård skapas en tydlig uppdelning i en mer offentlig och en privat sida. Den skyddade trädgården vetter mot solen och omgivningen.

Husen är uppbyggda av enkla och strama volymer som bryts ned i olika huskroppar. Dessa får sedan sin egen identitet genom olika kulörer. Fasaderna är klädda med puts och putsens släta yta kontrasterar elegant mot varma träpartier och skapar en dynamik med de träfasader som binder ihop volymerna. En lek med fönstersättning och jalusier bidrar till att addera spänning till fasaderna. Gavelmotiven tydliggörs på ett modernt sätt med skarpa möten mellan tak och fasad. Generösa balkonger och terrasser med öppna stiliga stålräcken och skyddade zoner med träspaljéer tillför ytterligare en skala. De stora glaspartierna av oljat trä öppnar huset mot omgivningen och binder samman ute och inne och bidrar till villakänslan.