Referensbilder på ateljefönster

På vindsvåningarna finns ett antal s.k. ateljefönster. Bilden visar hur de kan se ut.